✔ Doa Yang DiBaca Saat Sholat Jenazah Dewasa - Juragan Do'a -->

✔ Doa Yang DiBaca Saat Sholat Jenazah Dewasa

Daftar Isi [Tampil]

Doa Dalam Sholat Jenazah Dewasa - Sholat jenazah merupakan kewajiban umat muslim secara kelompok atau Fardhu Kifayah, jika sudah diwakili oleh sebagian orang maka yang lainnya sudah tidak terkena dosa jika tidak melakukannya. Hendaknya sebagai muslim yang baik tentunya harus memahami tata cara sholat jenazah dan juga doanya.

Inti dari doa sholat jenazah ini merupakan harapan yang disampaikan kepada Allah SWT, untuk si jenazah agar di sisiNya mendapat tempat yang baik, jika ada dosa yang belum diampuni maka dimintakan ampunanNya.

Karena doa merupakan harapan atau permintaan, maka sesuai hadits yang shahih bab keutamaan doa, semakin banyak yang mendoakan maka prosentasi kemungkinan terkabul doa akan semakin tinggi. 

Baca Juga: ✔ Do'a Saat Memejamkan Mata Mayat

Makanya kita mungkin pernah mendengar Allah akan mengijabah doa 40 orang kaum muslimin, begitu juga dengan hukum sholat jenazah ini, memang jika sudah ada 2 orang yang melaksanakan sholat jenazah maka yang lain sudah gugur kewajibannya. 

Namun jika menilik kepada esensi doa adalah sebuah harapan, maka akan lebih utama jika yang memanjatkan harapan untuk kebaikan si mayit ini tentu akan lebih baik lagi.

Maka dari itu demi tercapainya harapan akan terkabulnya doa dihadapan Allah SWT, mari kita saling mengingatkan untuk menghapal doa untuk sholat jenazah, doa tersebut seperti dibawah ini:

Doa Dalam Sholat Jenazah Dewasa 

doa sholat jenazah

Arti Doa Dalam Sholat Jenazah Dewasa 

- “Ya  Allah,  ampunilah  dia  (mayat),  berilah rahmat  kepadanya,  selamatkan  dia,  ampunilah  dan tempatkanlah  dia  di  tempat  yang  mulia,  luaskan kuburannya,  mandikan  dia  dengan  air,  salju  dan  es. Bersihkan  dia  dari  kesalahan-kesalahannya, sebagaimana  Engkau  membersihkan  baju  putih  dari kotoran,  berilah  rumah  yang  lebih  baik  daripada rumahnya, berilah keluarga (atau istri di syurga) yang lebih  baik  daripada  keluarganya  (di  dunia),  istri  (atau suami)  yang  lebih  baik  daripada  istrinya  (atau suaminya  di  dunia),  dan  masukkanlah  dia  ke  syurga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka“

- “Ya  Allah,  ampunilah  orang  yang  hidup  di antara  kami  dan  yang  mati,  orang  yang  hadir  di antara  kami  dan  yang  tidak  hadir,  laki-laki  maupun perempuan. Ya Allah, Orang yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah ia dengan memegang ajaran Islam,  dan  orang  yang  Engkau  matikan  di  antara kami,  maka  matikan  ia  dengan  memegang  keimanan. Ya  Allah,  jangan  Engkau  menghalangi  kami  untuk  memperoleh  pahalanya  dan  janganlah  Engkau sesatkan kami sepeninggalnya“.

- “Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan dalam tanggungan-Mu  dan  tali  perlindungan-Mu.  Peliharalah dia  dari  fitnah  kubur  dan  siksa  neraka.  Engkau adalah  Maha  Setia  dan  Maha  Benar.  Ampunilah  dan kasihanilah  dia.  Sesungguhnya  Engkau  Dzat  Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang“

- Ya Allah, (mayat ini) adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, dia membutuhkan rahmat-Mu, Engkau tidak  membutuhkan  untuk  menyiksanya.  Apabila  dia baik,  tambahkanlah  kebaikannya,  dan  apabila  dia jahat, maka ampunilah dosanya“

Kesimpulan:

Demikianlah doa yang dibaca saat melakukan sholat jenazah orang dewasa, semoga bisa dihapalkan dengan mudah.

Salam - Juragan Doa

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel