Ayat Kursi full dan Terjemahan atau Maknanya Bahasa Indonesia - Juragan Do'a -->

Ayat Kursi full dan Terjemahan atau Maknanya Bahasa Indonesia

Daftar Isi [Tampil]
Ayat Kursi full dan Terjemahan atau Maknanya Bahasa Indonesia - Kita pasti memiliki salah satu surat yang sangat kita sukai, dari 114 surat yang terdapat dalam 30 Juz di dalam al-qur'an, pasti ada salah satu surat yang menarik perhatian kita, membuat kita senang membacanya.

Seperti yang kita ketahui bahwa semua surat di dalam Al-qur'an itu indah, tetapi allah memilih satu surat yang paling agung, yakni surat al-fatihah.

Begitupun dengan semua ayat dalam al-qur'an yang memiliki keistimewaan, tapi allah memilih satu ayat yang agung yakni Ayat kursi.

Yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 255. Pada turunnya ayat kursi ini para malaikat mengiringiya karena istimewanya dan betapa mulianya ayat kursi ini.

Ayat kursi atau ayat singgasana ini berisi tentang keEsaan Allah swt. Serta kekuasaan yang dimilki Allah atas segala sesuatu pun, tidak ada kesulitan bagi-Nya untuk memelihara semuanya.

Ayat kursi diturunkan pada suatu malam setelah Rasulullah Saw hijrah dari kota makkah.

Sejarah Singkat Diturunkannya Ayat Kursi

Pada waktu itu, Abu hurairah diminta Rasulullah saw untuk menjaga zakat kurma untuknya yang diletakkan pada serambi masjid.

Maka Pada malam pertama Abu hurairah menjaga zakat tersebut ia mengawasinya dengan baik, kemudian datanglah seorang anak kecil yang mengambil zakat tersebut dan tertangkap oleh Abu hurairah.

Abu hurairah pun berkata kepada anak kecil itu bahwa ia akan mengadukannya pada Rasulullah Saw., anak kecil itupun menjawab “Aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini.”

Karena merasa iba Abu hurairahpun melepaskannya, kemudian pada esok paginya ia melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Rasul menjawab : "Dia telah berdusta, dan akan datang lagi."

Pada malam kedua, saat Abu Hurairah berjaga, ternyata anak kecil tersebut datang lagi untuk mengambil zakat yang tengah dijaganya.

Maka Abu Hurairah kembali menegurnya dan bilang tidak akan melepaskan anak tersebut serta akan mengadukannya kepada Rasulullah saw.

Lantas anak tersebut menjawab: “Biarkanlah aku, aku ini benar-benar dalam keadaan butuh, Aku memiliki keluarga dan aku tidak akan kembali setelah itu.”

Karena merasa iba lagi, maka Abu hurairahpun melepaskan anak kecil tersebut. Iapun mengadukannya kembali kepada Rasulullah Saw. Lantas Rasulullah Saw Mengatakan hal yang sama dengan kemarin.

Mendengar hal tersebut pada malam ketiga, Abu hurairahpun mengawasinya dengan baik, dan ternyata benar anak kecil tersebut kembali datang.

Abu hurairah pun kembali memarahinya karena ini sudah kali ketiga, dan kemarin anak kecil tersebut berkata tidak akan kembali lagi, Abu hurairahpun bilang ia benar-benar akan menangkap anak tersebut dan menyerahkannya kepada rasulullah Saw.

Lantas anak itu berkata: “Biarkan aku, Aku akan mengajari suatu kalimat yang akan bermanfaat untukmu.”

Abu hurairahpun menjawab: "Apa itu?"

Anak kecil itu berkata: "itu adalah ayat kursi, Apabila kamu membacanya pada pagi hari maka kamu akan dijaga hingga sore, dan apabila kamu membacanya pada sore hari maka kamu akan dijaga hingga pagi."

Pada malam itu, Abu hurairah akhirnya kembali melepaskan anak itu, kemudian pada keesokan harinya Abu hurairah menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah Saw.

Beliaupun mengatakan bahwa Apa yang dikatakan anak tersebut benar, dan Abu hurairah baru saja diajari sesuatu olehnya. Tetapi sesungguhnya ia adalah makhluk yang dusta.

Lantas Rasulullah pun bertanya kepada Abu hurairah apa ia tahu siapa yng berbicara kepadanya selama tiga malam itu, Abu hurairahpun menjawab tidak.

Rasulullah saw. Berkata: "Ia adalah setan."

Bacaan Ayat Kursi

Bacaan Ayat Kursi dapat kita jumpai pada ayat 255 surah Al-baqarah yang berbunyi sebagai berikut:

Bacaan ayat kursi arab

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Bacaan ayat kursi latin

Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.

Terjemahan Arti Ayat Kursi

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak atau boleh disembah), melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Yang tidak mengantuk dan tidak juga tertidur. Kepunyaan-Nya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.

Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi maha besar.”

Keutamaan Bacaan Ayat Kursi

Berikut keutamaan ayat kursi yang perlu Anda ketahui;

1) Menjadi ayat yang paling agung dalam al-qur'an

Dari Abu Dzar Radhiallahu Anhu, bahwasannya ia pernah bertanya kepada Rosulullah “Wahai Rasulullah, (ayat) apakah yang paling agung yang diturunkan kepada anda?” Beliau menjawab, “Ayat kursi ‘Allahu lailaha illa huwal hayyul Qayyum.” (HR. An-Nasai)

2) Ayat pembuka bagi segala kesulitan

Membaca ayat kursi secara rutin dengan hati yang khusyu ternyata dapat membukakan jalan bagi kesulitan dan membawa kita menuju kesulitan, rasulullah saw.  bersabda:
"barangsiapa yang belajar Ayat Kursi dan tahu hak-haknya Allah akan membuka 8 pintu syurga untuknya, masuk pintu yang mana saja dipersilahkan “

3) Ayat kursi sebagai pertolongan bagi umat muslim

Dengan banyak membaca ayat kursi selepas sholat baik fardhu maupun sunnah, maka Allah akan datangkan pertolongan baginya dan membawanya keluar dari kesulitan

4) Ayat kursi sebagai perlindungan bagi umat muslim

 Membaca ayat kursi juga dapat membuat kita terhindar dari kejahatan dan gangguan syetan juga jin. Serta dijaga oleh Allah swt. Dalam tidurnya. “Apabila engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi” (HR. Al-Bukhari)

5) Menghapus keburukan

 Dengan mengamalkan ayat kursi, maka Allah akan perintahkan para malaikat untuk mencatat segala kebaikannya dan menghapus keburukan yang pernah dilakuknnya.

6) Memudahkan sakaratul maut

Membaca ayat kursi serta mengamalkannya juga membuat kita dimudahkan dalam sakaratul mautnya oleh Allah swt.

7) Ayat 1000 berkah

Rasulullah saw. Bersabda
 “Jangan kamu tinggalkan membaca Ayat Kursi karena dalam setiap hurufnya ada 1000 berkah dan 1000 rahmat.

8) Membuat lahir dan batin tenang

Tentu saja, dengan membaca dan mengamalkan ayat kursi dalam kehidupan sehari-hari kita akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Juga akan dijaga jiwanya dari perbuatan-perbuatan yang buruk.

Diantara sekian banyak keutamaan-keutamaan Dari Ayat kursi itulah tadi beberapa diantaranya. Selain banyaknya dan betapa dashyatnya keutamaan dari ayat kursi juga ada manfaat-manfaat dari membaca dna mengamalkan ayat kursi. Seperti berikut.

Manfaat Membaca Ayat Kursi

Berikut manfaat ayat kursi yang perlu Anda ketahui;
1) Mendapatkan berkah dari allah swt.
2) mendapatkan pertolongan dari allah swt.
3) Dimudahkan ilmu pengetahuannya
4) Dibukakan pintu rezeki oleh Allah swt.
5) Dihilangkan kefakirannya
6) Dijauhkan dari godaan syaiton
7) Mendapatkan perlindungan ketika tengah melakukan perjalanan

Kaligrafi Bacaan Ayat Kursi

Berikut contoh gambar kaligrafi ayat kursi

ayat-kursi-full-dan-terjemahan-atau-maknanya-bahasa-indonesia

Ayat Kursi full dan Terjemahan atau Maknanya Bahasa Indonesia - Setelah membaca sejarah dari turunnya Ayat kursi tersebut juga banyaknya keutamaan dan manfaat dari ayat kursi, semoga kita semakin dekat dengan Allah SWT.

Juga semakin gemar dalam membaca dan mengamalkan ayat kursi agar kitapun senantiasa dilindungi oleh Allah swt. semoga bermanfaat

Wassalamualaikum wr. wb.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel